"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

‘Flexwerkers belanden langs de zijlijn’

Grote groepen laagopgeleide werknemers, flexwerkers en arbeidsgehandicapten belanden langs de zijlijn van de arbeidsmarkt, indien het sociale stelsel niet grondig wordt herzien.

Persoonlijk ontwikkelbudget
ABU, Cedris, NRTO, Oval en Summum, en een aantal andere werkgeversorganisaties, steunen het voorstel voor een persoonlijk ontwikkelbudget. Dit ontwikkelbudget, bekostigd met premies die nu naar scholingsfondsen, collectieve regelingen en verzekeringen vloeien, zou worstelende groepen helpen aanhaken.

Weerstand
Het voorstel is niet zonder weerstand. Ten eerste omdat de implementatie een verregaande ontcollectivisering betekent. Daarnaast kunnen werkgevers en de vakbeweging op termijn de regie verliezen over hun scholingsfondsen, die per sector verdeeld zijn.

Bron: ABU, 29 juni 2016 en FD, 29 juni 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.