"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

ZZP vloot in een transformationele arbeidsmarkt

KIZO (Kennisinstituut Zelfstandig Ondernemers) heeft een onderzoek gepubliceerd op basis van drie jaren onderzoek naar en met de zzp populatie in Nederland en Europa.
KIZO zzp vloot rapportage 2013-2016
Er zijn maandelijks persoonlijke interviews gehouden met zzp’ers, en maandelijks enquetes gehouden over de meest bediscussieerde thema’s onder de zzp’ers met steeds ongeveer 150-250 reacties. Er is veelvuldig contact geweest met gemeenten, ministeries, kamerleden, werkgeversorganisaties, (internationale)belangenbehartigers van zzp’ ers, het uitzendwezen en vakbonden, die allemaal pogen om de grootste ongeorganiseerde groep op de arbeidsmarkt van Nederland en Europa een plek te geven in het sociaal economische landschap.

Naast de vele inhoudelijke gegevens die zichtbaar zijn geworden, zowel door dit onderzoek als dat van anderen, is het overduidelijk geworden dat de werkelijkheid zeer complex is.

De zzp vloot: Alle zzp groeperingen in beeld
In dit rapport is bewust gezocht naar een zo’n breed mogelijke benadering van de doelgroep, om niet in de valkuil te stappen dat wij alleen die groepen laten zien en aan het woord laten, die hun vertegenwoordiging in de polder of de media op orde hebben.

Recent onderzoek dat door KIZO is gedaan, laat dit variatie perspectief duidelijk zien. De ZZP’er bestaat niet, maar wel is de groep te verdelen in vier groepen met specifieke kenmerken en daarmee een eigen identiteit en verwachtingen. In het eerste hoofdstuk laten wij zien hoe deze groepen er uit zien en in het vervolg van dit rapport laten wij zien welke consequenties dit heeft voor een aantal deelonderwerpen.

Van Wat-is-zzp? naar Hoe-met-zzp?
Het maakbaarheidsperspectief en de afdwingbaarheid (door de vele omwegen die mogelijk zijn) is niet meer van deze tijd. Wel van deze tijd is de noodzaak om criteria te geven waaraan oplossingen moeten voldoen, om een rechtvaardige samenleving in te richten, de zogenaamde Wat-vraag, maar dat de Hoe-vraag middels experimenten en acceptatie van een diversiteitsperspectief, vorm gegeven moet worden. Ook het oud-bestuurslid van KIZO, prof. Arjan van den Born, heeft recent hier een pleidooi voor gehouden.

KIZO hoopt met de publicatie van deze drie jaar samenvatting van onderzoek mee richting te kunnen geven aan een duurzame inrichting van de arbeidsmarkt, waar het gaat om het organiseren van werk in de meest brede betekenis.

Bron: KIZO, 5 april 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.