"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Source Group Q3 2015 omzetgroei 6%

Source Group meldt een versnelling van de groei in het derde kwartaal van dit jaar.

Hoofdpunten tot en met het 3e kwartaal 2015:

  • Positief en hoger resultaat uit operationele activiteiten
  • Omzet nam met 5,9% toe tot € 142,9 mln
  • Bruto marge steeg met 16,4% tot € 4,0 mln
  • Resultaat ná belastingen is ten opzichte van 2014 verbeterd met € 0,4 mln
  • Voortgang bij voorgenomen fusie met HeadFirst
  • Op basis van sterk derde kwartaal verwachting voor geheel 2015 verhoogd

De omzetgroei die over het eerste halfjaar 3,5 procent bedroeg versnelde tot 5,9% over de eerste negen maanden. De omzet, gemeten naar bruto-facturatiewaarde, kwam uit op 142,9 mln euro.

Ook de stijging van de bruto marge (het bruto omzetresultaat) versnelde van 10,9% in de eerste jaarhelft naar 16,4 procent in de eerste negen maanden. De bruto marge bedroeg 4,0 mln tegen 3,4 mln een jaar geleden.

Source Group profiteert van de groei van het aantal professionals en kostenbeheersing. Ook de versterking van de commerciële slagkracht van de organisatie, waar de organisatie in 2015 fors in heeft geïnvesteerd, begint vruchten af te werpen.

Verwachting 2015 verhoogd
Op basis van de goede ontwikkeling in het derde kwartaal wordt de prognose voor geheel 2015 verhoogd.

Status voorgenomen Fusie HeadFirst
Op 7 oktober 2015 is de voorgenomen fusie met HeadFirst bekend gemaakt. Met het samengaan ontstaat een leidende speler op het gebied van contractbeheer, matching en MSP-diensten. De combinatie heeft een omzet van circa 420-430 mln euro en bemiddelt ruim 4000 professionals. Het samengaan leidt tot een sterke nummer 1 op de Nederlandse markt en een evenwichtige spreiding van de activiteiten (o.a. IT en Finance). Ter voorbereiding op de definitieve afronding van de transactie wordt nu een Due Diligence onderzoek uitgevoerd.

Bestuurlijke inrichting
Met de voorgenomen fusie zal de organisatie in een nieuwe fase terechtkomen. Bestuur en Raad van Commissarissen hebben gezamenlijk besproken dat het vooruitzicht van een nieuwe organisatie een goed moment is om ook op bestuurlijk vlak bij Source ruimte te creëren voor de inbreng van nieuwe visies en ideeën. In dit verband zal de huidige CEO, Patrick Rodijk per 1 januari, na een gewaardeerde inzet van bijna vijf jaar ten behoeve van Source, de organisatie gaan verlaten. Dit biedt hem de mogelijkheid om zijn wens in te vullen om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Tot het moment van fuseren zullen de taken van de heer Rodijk worden waargenomen door de heer E. Prijden (COO).

Bron: Source.eu, 17 november 2015

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.