"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

CFO Stefan Heesakkers in Raad van Bestuur DPA

De Raad van Commissarissen van DPA zal de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorstellen om de heer Stefan Heesakkers per 23 april 2015 te benoemen als lid van de Raad van Bestuur en Chief Financial Officer.

Deze voordracht houdt verband met de toegenomen schaalgrootte van de onderneming, de sterk vergrote ‘span of control’ van de bestuursleden en de beoogde groei. De benoeming is aangekondigd in het persbericht over de jaarcijfers 2014.

Bron: DPA, 10 maart 2015

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.