"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Onderhandelingsresultaat CAO Drankindustrie 201516 maart 2015

CAO-naam
CAO Drankindustrie en Groothandel in Dranken

Download Onderhandelingsresultaat CAO Drankindustrie 2015
> Onderhandelingsresultaat CAO Drankindustrie 2015

Looptijd
De CAO heeft een looptijd van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015.

Loonmutaties
0,55 % per 01-01-2015
1,50 % per 01-05-2015

Een eenmalige uitkering van €50 per 01-05-2015.

Arbeidsvoorwaarden
– In de CAO wordt een aparte loonschaal opgenomen die uitsluitend bestemd is voor mensen die behoren tot de doelgroep van de Participatiewet en die niet in staat zijn met voltijdse arbeid 100 procent van het Wettelijk minimumloon (WML) te verdienen. Deze loonschaal geldt naast het bestaande loongebouw en begint op 100% WML en eindigt op 120% WML.
– Er wordt gedurende deze cao-periode een budget van € 40.000 beschikbaar gesteld om concrete voorstellen te ontwikkelen die gedurende 2015 kunnen worden ingevoerd. Vakorganisaties gaan bij de leden inventariseren of er draagvlak is om met hun leden over dit onderwerp in gesprek in de bedrijven.
– Het door werkgevers ingediende voorstel voor een urenbank wordt gedurende deze cao-periode samen verder uitgewerkt. Hiertoe zullen vakorganisaties bij de leden inventariseren of er draagvlak is om in gesprek gaan met hun leden in de bedrijven en inventariseren wat de mogelijkheden zijn.

Bron: CNV Vakmensen, 16 maart 2015

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.