"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Regeling looncomponenten en arbeidsduur

Regeling looncomponenten en arbeidsduur
Deze ministeriële regeling die tegelijk in werking is getreden met het Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding  geeft aanvullende regels omtrent de berekening van de hoogte van de transitievergoeding.

Vaste en variabele looncomponenten
In de Regeling looncomponenten en arbeidsduur is vastgesteld wat onder vaste en variabele looncomponenten moet worden verstaan (zie Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding). Looncomponenten die niet in deze regeling zijn opgenomen worden niet meegenomen in de berekening van de hoogte van de transitievergoeding.

Wisselende arbeidsduur
Daarnaast is in deze regeling bepaald dat perioden waarin de werknemer met een wisselende arbeidsduur niet heeft gewerkt vanwege verlof, staking of ziekte, niet meetellen voor de berekening van de wisselende arbeidsduur. Het wel meetellen van deze periodes zou immers (kunnen) leiden tot een lagere vergoeding.

Indien een werknemer (in totaal) 30 dagen of langer niet heeft gewerkt door verlof, staking of ziekte, de periode waarover een gemiddelde arbeidsduur wordt berekend met een kalendermaand wordt voorverlengd. Voorverlenging met nog een kalendermaand is aan de orde als nog een periode van 30 dagen van afwezigheid zich voordoet.

 

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.