"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Onderhandelaarsakkoord CAO Sport 201514 januari 2015

CAO-naam
CAO Sport

Download Onderhandelaarsakkoord CAO Sport 2015
> Onderhandelaarsakkoord CAO Sport 2015

Looptijd
De nieuwe CAO loopt van 1 januari 2015 t/m 31 december 2015

Loonmutaties
– De lonen worden per 1-1-2015 verhoogd met 1,0 %.
– De eindejaarsuitkering wordt verhoogd van 300 euro naar 450 euro.

Arbeidsvoorwaarden
– Cao-partijen betrokken bij de cao-Sport hebben de ambitie om de arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen en omgang van arbeidsomstandigheden in de sportsector te moderniseren. Cao-partijen zijn zich ervan bewust dat deze ambitie niet in een cao-periode te realiseren valt.
– Cao-partijen bevestigen de afspraak uit het sociaal akkoord en in de Stichting van de Arbeid-brief van 11 juli 2014 om de duur en de opbouw van de WW en de loongerelateerde WGA te repareren door middel van een Private Aanvullende WW-uitkering, ingaande op het moment van de wettelijke wijzigingen.
– In 2015 zullen werkgevers 0,2% van de bruto loonsom in het arbeidsmarktfonds storten.
– Partijen willen in het kader van de Ontwikkelagenda toewerken naar één loongebouw voor de CAO Sport. Er zijn om die reden, per 1 januari 2015, geen afspraken gemaakt over de verhoging van de salarisschalen van de KNVB. Tegen die achtergrond komt er een separaat overleg tussen KNVB en vakorganisaties. Overigens past met de businessunit amateurvoetbal met ingang van 2015 een beoordelingsafhankelijk beloningssysteem toe, zoveel mogelijk gelijk aan de businessunit betaald voetbal. De nieuwe salarisschalen worden in de CAO Sport opgenomen.
– De tegemoetkoming in de ziektekosten wordt verhoogd van 23 euro naar 25 euro per maand.

Bron: De Unie, 13 januari 2015

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.