SLUIT MENU

Inspectie SZW vordert boetes overtreding arbeidswet

| Wet Arbeid Vreemdelingen | WAV |


De Inspectie SZW heeft samen met een deurwaarder vier bedrijven in Rotterdam en vijf bedrijven in Amsterdam bezocht die weigerden boetes te betalen.

De deurwaarder vorderde ter plekke de openstaande boete, legde beslag op inventaris en auto’s, of maakte afspraken over de betaling. Het gaat hier om een totaal bedrag van ruim € 100.000,- voor onder meer overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen.

De Inspectie SZW pakt overtreders streng aan. Reden voor de Inspectie om bedrijven die veelvuldig arbeidswetten overtreden, na verloop van tijd wederom te controleren. Sommige overtreders betalen echter de bestuurlijke boete die eerder is opgelegd niet of maar voor een deel. Onlangs is de Inspectie SZW een pilot begonnen om gezamenlijk met de deurwaarder deze bedrijven te bezoeken en het nog openstaande boetebedrag te vorderen.

Volgens Ruth Clabbers van de Inspectie SZW is de pilot succesvol verlopen. “We gaan deze aanpak verder uitrollen. Overtreders die hun boete niet betalen kunnen een bezoek van ons verwachten met de deurwaarder”.

Bron: Inspectie SZW, 27 januari 2015

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.