SLUIT MENU

Akkoord over inbesteding Schoonmaak door Rijk


De Rijksoverheid heeft besloten de schoonmaak in te besteden. Dit betekent dat alle schoonmaakdiensten in een nieuw bedrijf ondergebracht worden: de Rijksschoonmaakorganisatie (RSO).

De afgelopen maanden hebben de vakbonden hierover onderhandeld met de overheid. Er is nu een akkoord bereikt.

Geleidelijke overgang
De overgang naar de overheid zal geleidelijk verlopen. Wanneer de schoonmakers overgaan naar het rijk, hangt af van het object waar ze werken. De eerste panden gaan eind 2015 over, de laatste waarschijnlijk pas rond 2021. Het gaat dan over de Ministeries, maar ook over Centraal Opvang Asielzoekers, Defensie en de Nationale Politie. Of de Politiepanden overgaan is op dit moment nog onduidelijk.

Bron: CNV Vakmensen, 26 januari 2015

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.