"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

AVV CAO Zeilmakerij 2011-201323 november 2011

AVV CAO Zeilmakerijen (SZS) 2011-2013, Scheepsbenodighedenhandel

Download: > AVV CAO Zeilmakerijen (SZS) 2011-2013, Scheepsbenodighedenhandel

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Zeilmakerijen, Dekkledenvervaardiging, Dekkledenverhuur, Scheepstuigerijen en Scheepsbenodigdhedenhandel.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 4 november 2011, nr. 18113, onder UAW nr. 11223.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.