"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Ziekte niet meer van invloed op einddatum WW

Logo25 mei 2010

Een periode van ziekte is voor werklozen met een WW-uitkering en mensen wier baan tijdens ziekte eindigt, straks niet meer van invloed op de einddatum van de WW-uitkering.

De ministerraad heeft op voorstel van demissionair minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ingestemd met een daartoe strekkend wetsvoorstel.

Begrotingsmaatregel
Nu verschuift de einddatum van het recht op een WW-uitkering met de periode dat de (aanstaande) werkloze ziek is. Met dit wetsvoorstel is dit niet langer het geval. Het kabinet heeft deze maatregel aangekondigd in de begroting voor 2010. De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State (RvS) te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en het advies van de RvS worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Bron: SZW, 21 mei 2010

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.