SLUIT MENU

Principeakkoord CAO Metalektro 2007-201019 oktober 2007

Naam
CAO Metalektro

CAO-teksten
Principeakkoord CAO Metalektro 2007-2010

CAO-code t.b.v. loonheffing
487

Looptijd
1 november 2007 tot 1 februari 2010

Aantal werknemers
180.000

Loonmutaties en eenmalige uitkeringen
1 januari 2008 structureel 3%
1 juli 2008 structureel 0,5%
1 januari 2009 structureel 2,5%
1 juli 2009 structureel 1%
1 januari 2010 structureel 0,75%
december 2007 eenmalig 225 euro

Arbeidsvoorwaarden
De vakbond heeft met de werkgeversorganisatie FME een principeakkoord bereikt over een nieuwe CAO met een loonsverbetering van 7,75%. Er zijn afspraken gemaakt over het verhogen van de jeugdsalarisschalen, het omzetten van seniorendagen voor een kleine groep naar extra vakantiedagen voor alle werknemers, extra scholingsdagen voor iedereen en zijn er afspraken gemaakt over een collectieve verzekering voor de WIA-problematiek.
Verder zijn duidelijke keuzes gemaakt om te investeren in het opleiden van personeel. Er zijn afspraken gemaakt om iedereen eens per 5 jaar een traject Eerder Verworven Competenties (EVC) te laten doorlopen. Zo’n EVC-traject beoogt door werkzaamheden opgedane ervaring te kwalificeren en te vergelijken met de huidige opleidingscriteria. Hierdoor kan iemand zonder mbo-diploma met een beperkte aanvullende opleiding alsnog een mbo-diploma behalen. Om de sector ook voor jongere werknemers aantrekkelijk te maken zullen de jeugdsalarissen worden verhoogd. De arbeidsmarkt is voor werkgevers in de metaal gespannen en door deze maatregel hoopt de sector de slag te slaan in “the war for talent” in de techniek.

Bron: De Unie, 19 oktober 2007

– advertentie –

Kwaliteit voor een lage prijs
Voor intermediairs die payroll in hun

dienstverlening willen opnemen.

Kostprijs + 3%

Al vanaf 1 medewerker. > lees meer

 


Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.