"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

AVV CAO Schoonmaak 2007-200815 augustus 2007

AVV CAO Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf 2007-2008
Tekst: download

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst
voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 15-08-2007, nr. 156, onder UAW Nr. 10680.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Het besluit is te vinden op http://www.overheid.nl/op/ of maak gebruik van onze download.

– advertentie –

Kwaliteit voor een lage prijs
Voor intermediairs die payroll in hun

dienstverlening willen opnemen.

Kostprijs + 3%

Al vanaf 1 medewerker. > lees meer

 


Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.