Compensatieregeling transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

0
393

Compensatieregeling transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

Wetsvoorstel met betrekking tot enkele wijzigingen in de Wet werk en zekerheid (Wwz) die betrekking hebben op het verschuldigd zijn van een transitievergoeding bij ontslag om bedrijfseconomische redenen en wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

Voorstel van wet houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid

De regeling is gericht op het verminderen van de kosten die gemoeid zijn met de transitievergoeding bij het einde van het dienstverband na langdurige arbeidsongeschiktheid, zonder dat de rechten van werknemers worden aangetast.

Memorie van Toelichting