Wijziging tekst CAO Uitzendkrachten ABU 2017-2019

0
661


2 augustus 2019

Naam
CAO Uitzendkrachten ABU

Download CAO Uitzendkrachten ABU 2017-2019
> CAO Uitzendkrachten ABU 2017-2019 (30-07-19)

De gewijzigde tekst van CAO Uitzendkrachten ABU 2017-2019 (code loonheffing 633) looptijd 05-11-2017 – 31-05-2019 is geplaatst op CAOWijzer.

Bron: SZW, 30 juli 2019

Zie ook: Harmonisatie cao ABU en NBBU
Welke van de wijzigingen gaan op korte termijn (per 1 september) al in?
Dit zijn wijzigingen ten behoeve van verbetering van de rechtspositie:
– Uitzendkrachten behouden hun rechtspositie in het fasesysteem als zij op verzoek van de uitzendonderneming binnen het concern waartoe de uitzendonderneming behoort bij een andere uitzendonderneming in het concern in dienst treden. Dat betekent dat bij een overgang in die situatie het aantal gewerkte weken wordt doorgeteld en de uitzendkracht dus sneller de fases doorloopt.
– Ingeval van opvolgend werkgeverschap waarbij de uitzendkracht om zijn werk te behouden overgaat naar een andere uitzendonderneming, behoudt de uitzendkracht zijn rechtspositie in het fasesysteem (zelfde fase en positie in die fase) en wordt ook voor de inschaling (hoogte van het loon) en toekenning van periodieke verhogingen rekening gehouden met het arbeidsverleden (ervaring in de functie) bij de vorige uitzendonderneming.