Akkoord CAO DHL Parcel 2020-2022

0
834


21 juni 2020

Naam
CAO DHL Parcel

Download Akkoord CAO DHL Parcel 2020-2022
> nog niet beschikbaar

Looptijd
Looptijd: 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022

Loonmutaties
– 3,50% loonsverhoging per 1 juli 2020
– 3,00% loonsverhoging per 1 mei 2021
– 3,00% loonsverhoging per 1 mei 2022
– € 350,- éénmalige uitkering in juli 2020

Het maximum van de loonschalen rijdend wordt verhoogd:
– Per 1/4/2021 met 3%
– Per 1/4/2022 met 3%

Bron: CNV Vakmensen, 18 juni 2020