30%-regeling ondanks voorafgaand verblijf in Nederland

0
380

Het Gerechtshof Amsterdam heeft beslist dat een medewerker die vóór de indiensttreding in Nederland verbleef, toch in aanmerking kwam voor de 30%-regeling.

Het argument hierbij was dat de banden met het land van herkomst tijdens de sollicitatieprocedure zo sterk waren, dat het verblijf in Nederland geen reden was om dat als fiscale woonplaats te beschouwen.

De 30%-regeling houdt in dat maximaal vijf jaar lang 30% van het loon belastingvrij mag worden vergoed, als compensatie van ‘extraterritoriale kosten’. Om daarvoor in aanmerking te komen moet de medewerker vóór de indiensttreding meer dan zestien maanden van de voorafgaande twee jaar buiten Nederland (en meer dan 150 kilometer van de grens) hebben gewoond.

Bron: rechtspraak.nl, 1 januari 2020