"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Arbeidsmigratie: niet meer maar beter

Het is tijd voor een beleid dat verder kijkt dan de korte termijn en dat rekening houdt met de lange-termijngevolgen van arbeidsmigratie voor de samenleving, de arbeidsmarkt en de ecologische impact, schrijft Jurriën Koops, directeur van ABU. “Daarbij kijk ik naar de politiek. Die moet zijn rol pakken.”

Het interview met Rits de Boer, hoofd van de Arbeidsinspectie (De Volkskrant van 7 mei) legt de zeer ongemakkelijke waarheid bloot over de manier waarop sommige werkgevers in Nederland met arbeidsmigranten omgaan.

De Boer signaleert onhoudbare leef- en werkomstandigheden voor een deel van deze groep. Volgens hem is een dringende herziening van ons beleid nodig, niet alleen om de aantallen te managen maar ook om de kwaliteit van arbeid en het leven van deze groep mensen te verbeteren. Precies waar de commissie-Roemer in 2020 al toe opriep.

Ook de ABU en zijn leden hebben verantwoordelijkheid in deze kwestie. Immers, de kleine helft van het aantal arbeidsmigranten werkt via een uitzendbureau. Het blijft noodzakelijk om te investeren in eerlijk werk en fatsoenlijke huisvesting. Onze leden streven naar een standaard waarin respect en welzijn vooropstaan. We geloven dat het niet gaat om ‘meer’, maar om ‘beter’. We scharen ons dan ook achter de constatering van De Boer dat meer arbeidsmigranten te veel druk leggen op de samenleving.

Wat dan wel?

Daarbij kijk ik naar de politiek. Die moet zijn rol pakken. Er is een dringende behoefte aan een heldere visie over de toekomst van werk in Nederland. Welk type werk willen we bevorderen en welke rol spelen arbeidsmigranten daarin? Het is tijd voor een beleid dat verder kijkt dan de korte termijn. Het is tijd voor beleid dat rekening houdt met de lange-termijngevolgen van arbeidsmigratie voor de samenleving, de arbeidsmarkt en de ecologische impact.

De Staatcommissie Demografie schetste dit voorjaar de contouren. De kern? Arbeidsmigratie is onmisbaar op de steeds krapper wordende arbeidsmarkt in Nederland. De kwaliteit van werk en wonen moet beter. Arbeidsmigratie moeten we gerichter inzetten voor maatschappelijke opgaven en we moeten arbeidsmigratie beter beheersen: dus in balans brengen met de impact ervan op de samenleving.

De uitspraken van De Boer komen op een moment dat de formerende partijen hun mind moeten opmaken. We staan op een kruispunt waar keuzes gemaakt moeten worden die de toekomst van onze arbeidsmarkt en onze samenleving bepalen.

Het is onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat deze keuzes leiden tot duurzame oplossingen voor iedereen die bijdraagt aan onze economie. Dus ook voor arbeidsmigranten.

Drs. Jurriën Koops is Algemeen Directeur van de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen).

2 reacties op dit bericht

  1. De steeds krapper wordende arbeidsmarkt laten we ons collectief aanpraten. Waarom komen er dan bijna 1 miljoen mensen niet tussen? Te weinig ervaring, te lelijk, te oud, te duur, alles waar te voor staat.
    Ik ben benieuwd hoe de politiek gaat oplossen dat het ongekende talent eens uitgenodigd gaat worden en niet bij voorbaat door de ABU en NBBU leden steeds afgewezen worden zonder reden.