SLUIT MENU

43% Nederlanders denkt dat vluchtelingen arbeidsmarkttekort kunnen verhelpen

Nederland heeft te maken met een ernstig tekort aan arbeidskrachten. Tegelijkertijd komen vluchtelingen in Nederland moeilijk aan werk. Uit onderzoek van SPARK blijkt dat twee op de vijf (43%) respondenten aangaf van mening te zijn dat vluchtelingen in Nederland, maar ook daarbuiten, een belangrijke rol kunnen spelen bij het terugdringen van deze tekorten. 

De Financial Times schreef dat de Nederlandse economie een onverzadigbare vraag naar nieuwe werknemers heeft. De grootste tekorten zijn in de zorg, het onderwijs, de techniek, ICT en beroepen die nodig zijn voor de klimaattransitie. Het tekort aan arbeidskrachten in Nederland wordt toegeschreven aan verschillende factoren, waaronder toenemende vergrijzing en een groeiend aantal mensen dat ervoor kiest om parttime te werken.

Tegelijkertijd, ondanks de wettelijke toegang tot werk, worden vluchtelingen in Nederland nog steeds geconfronteerd met veel obstakels bij het vinden van een baan. Zo is het bijvoorbeeld niet gunstig dat vluchtelingen maar 24 weken per jaar mogen werken. Een onderzoek wees uit dat ongeveer 60 procent van de ondervraagde vluchtelingen aangaf onvoldoende kennis te hebben van de Nederlandse arbeidsmarkt. Daarnaast bleek dat 75% behoefte heeft aan hulp bij het navigeren door het Nederlandse systeem.

De in Nederland opgerichte NGO SPARK, die vluchtelingen en ontheemden zowel in Nederland als in het land van herkomst of andere gastlanden helpt aan een baan, liet in maart dit jaar Opinium Amsterdam een onderzoek doen onder 1241 Nederlandse volwassenen over het aannemen van vluchtelingen door bedrijven om de arbeidstekorten op te lossen. Uit de resultaten bleek dat 43% van de respondenten van mening is dat het koppelen van vluchtelingen aan banen een levensvatbare oplossing kan zijn. Slechts 23% zegt het geen goed idee te vinden. Vooral in de oudere nog werkende generatie, ziet de meerderheid dit niet zitten, terwijl een meerderheid (52%) van de respondenten in de leeftijdsgroep 25-34 het juist wel een goed idee vindt.

SPARK erkent het onbenutte potentieel en de waardevolle bijdragen die vluchtelingen kunnen leveren aan de Nederlandse economie. Door de kloof tussen vluchtelingen en beschikbare arbeidskansen te overbruggen, wil SPARK een inclusieve en welvarende samenleving creëren waarin vluchtelingen ten volle gebruik kunnen maken van hun vaardigheden en expertise.

Bron: SPARK, 31 augustus 2023

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.