"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Promoties vaak niet gegeven aan medewerkers die dit verdienen

Slechts iets meer dan de helft van de Nederlandse werkenden (55%) vindt dat mensen in hun organisatie eerlijk worden betaald voor het werk dat zij leveren. Promoties worden vaak niet gegeven aan de medewerkers die dit verdienen.

Dit blijkt uit het Trust Index-medewerkersonderzoek van Great Place To Work, onder bijna 850 respondenten. Ook hebben medewerkers het idee dat de winst niet gelijkmatig over iedereen in de organisatie verdeeld wordt. Zo geeft maar 26 procent aan dat zij het gevoel hebben dat ze eerlijk delen in de gerealiseerde winst.

Gelukkig vindt het grootste deel van de medewerkers (66%) dat ze wel behandeld worden als volwaardig lid van de organisatie. Dit is in veel gevallen ondanks leeftijd, geslacht of etniciteit. Vooral op het gebied van etniciteit (76%) en geslacht (74%) hebben Nederlandse medewerkers het idee dat collega’s op de werkvloer gelijk behandeld worden. Omtrent seksuele geaardheid zijn hier nog wat stappen in te zetten. Slechts de helft (53%) geeft aan eerlijk te worden behandeld, ongeacht hun geaardheid.

Voortrekken door managers
Medewerkers hebben nogal eens het idee dat eerlijkheid ontbreekt als het om promoties gaat. Minder dan een op de drie medewerkers (30%) gelooft dat promoties worden gegeven aan degenen die ze het meest verdienen. Een mogelijke reden hiervoor is dat medewerkers het idee hebben dat bepaalde collega’s voorgetrokken worden. Momenteel geeft 48 procent aan dat managers bij hen op de werkvloer geen voortrekverdrag vertonen. Dit wordt vooral zo gezien door medewerkers die nog niet zo lang bij een organisatie werken. Zo heeft 68 procent van de medewerkers die minder dan twee jaar bij een werkgever in dienst zijn het idee dat de manager niet voortrekt. Bij de collega’s die tussen de elf en vijftien jaar in dienst zijn is dit slechts 36 procent.

Wencke Ester-Lorber, Commercieel Directeur bij Great Place To Work: “Eerlijkheid op de werkvloer is ontzettend belangrijk om een veilige werkcultuur te creëren. Dit geldt niet alleen voor collega’s onderling, maar het is ook cruciaal dat eerlijkheid door leiders wordt getoond en gestimuleerd. Vergeet dan ook als (HR-)manager niet dat je een voorbeeldfunctie vervult. Hoe jij omgaat met medewerkers heeft effect op hoe mensen de cultuur ervaren. Daarnaast wil je natuurlijk niet dat medewerkers het idee hebben dat zij onvoldoende gezien worden, zeker als het om een promotie of hun persoonlijke groei gaat. Hier ligt een belangrijke taak voor managers, omdat zij doorgaans de schakel zijn tussen de medewerkers en de directie.”

Bron: Great Place to Work, 13 januari 2023

Lees ook
Medewerkers kleine organisaties voelen meeste vertrouwen, trots en plezier

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.