"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

CBS: loonkosten stegen minder hard in 2021

De loonkosten per gewerkt uur van werknemers zijn in 2021 met 1,3% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat is minder dan in 2020, toen de loonkosten nog met 4,3% stegen, de sterkste stijging sinds 2002.

Dit meldt het CBS op grond van voorlopige cijfers.

Stijging in communicatie
De totale loonkosten namen in 2021 toe, en werknemers werkten meer uren dan in 2020. De stijging van de loonkosten per gewerkt uur was het sterkst in de bedrijfstak informatie en communicatie, in de horeca namen deze het meeste af.

Loonkostensubsidie
De totale loonkosten bedroegen in 2021 ruim 410 miljard euro, bijna 22 miljard euro meer dan in 2020 (5,5%). Deze stijging was toe te schrijven aan de lonen (14 miljard euro) en de sociale premies ten laste van werkgevers (3 miljard euro). Verder daalde het bedrag aan loonkostensubsidies, waardoor de loonkosten nog eens met 5 miljard euro omhoog gingen.

37 euro per uur
Het aantal banen van werknemers nam toe met 2% en werknemers werkten in totaal meer uren (4,2%). De loonkosten per gewerkt uur stegen daarmee onderaan de streep met 1,3%. De gemiddelde loonkosten per gewerkt uur kwamen in 2021 uit op ruim 37 euro. In 2020 daalde het aantal gewerkte uren als gevolg van de coronacrisis. Een deel van de werknemers kon niet of niet volledig werken, maar werd wel doorbetaald. Ondanks uitgekeerde loonkostensubsidies kwamen de loonkosten per gewerkt uur 4,3% hoger uit.

CBS: ontwikkeling loonkosten per gewerkt uur in 2021, per bedrijfstak

Lagere loonkosten in horeca
De stijging van de loonkosten per gewerkt uur was vorig jaar het grootst in informatie en communicatie (7%), in de financiële dienstverlening (4%) en in de landbouw (4%). In sommige bedrijfstakken daalden de loonkosten per gewerkt uur, met name in de horeca (-9,6%).

Bron: CBS, 18 juli 2022

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.