SLUIT MENU

Dader bij grensoverschrijdend gedrag vaker collega dan leidinggevende

Bijna 1 op de 5 medewerkers in Nederland heeft wel eens te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag op het werk.
luisteren naar medewerkers
Een op de tien ervaart zelfs meermaals grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Het vaakst gebeurt dat door directe collega’s.

Dat blijkt uit recent onderzoek onder meer dan 1000 werkenden door InnerVoice, het onderzoeksbureau dat luisteren naar medewerkers centraal zet. Verbale intimidatie (50%), seksueel grensoverschrijdend gedrag (41%) en pesten en uitsluiten (30%) komen het vaakst voor.

Naast het seksueel grensoverschrijdend gedrag laat het onderzoek zien dat bij zaken als verbale intimidatie, pesten en uitsluiten in organisaties vaak de leidinggevende als dader wordt genoemd. Een kwart van de medewerkers geeft aan dat dit de leidinggevende ‘de dader’ is bij seksueel grensoverschrijdend gedrag; bij verbale intimidatie en pesten is dit zelfs 33%.

Vertrouwenspersoon wordt beperkt ingezet
De onderzoeksresultaten geven daarnaast aan dat medewerkers die een onveilige situatie hebben ervaren, maar beperkt een melding doen bij een vertrouwenspersoon (30%). Managing director Anne Branger van InnerVoice: “Dat duidt erop dat melding maken van ongewenst gedrag vaak lastig is. Organisaties moeten veel meer doen om dit soort zaken bespreekbaar te maken. Een vertrouwenspersoon helpt daarbij, maar veel minder vaak is er een cultuur waarbij proactief wordt gesproken met medewerkers over hun beleving van de werkomgeving. Organisaties die dat doen, hebben beter inzicht en kunnen tijdig ingrijpen.”

Van de werknemers die grensoverschrijdend gedrag heeft ervaren, geeft 45 procent aan dat de organisatie er niets mee heeft gedaan en 26 procent zegt niet te weten of er iets mee gedaan is. Bij tien procent van de gevallen is er niet adequaat gehandeld in de ogen van de melder en slechts bij zeventien procent is de melding wel naar tevredenheid afgehandeld.

Collega vaker dader dan leidinggevende
Van de respondenten die aangeven te maken hebben met verbale intimidatie, zegt ruim de helft dat dit door een collega is gedaan. Bij agressie of geweld is dat percentage 46 procent, pesten en uitsluiting wordt toegeschreven aan collega’s door ruim zes op de tien respondenten die hier last van hebben. Tot slot vindt ook seksuele intimidatie vooral plaats door collega’s, 60 procent zegt dat niet hun leidinggevende of manager hiervan de dader is. Branger is voorzichtig maar ziet wel een trend: “Collega’s worden vaker genoemd als dader, wat ook laat zien dat machtsrelaties niet standaard de reden zijn voor grensoverschrijdend gedrag. Bovendien geven ook leidinggevenden aan grensoverschrijdend gedrag te ervaren.”

Over InnerVoice
InnerVoice is een nieuwe naam in medewerkersonderzoek maar beschikt over jarenlange ervaring. Als zusterbedrijf van het gerenommeerde marktonderzoeksbureau MWM2, dat marktleider is op het gebied van research communities, werkt InnerVoice voor toonaangevende opdrachtgevers.

Bron: InnerVoice, persbericht 31 mei 2022

Lees ook
Heeft u al een vertrouwenspersoon aangesteld?

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.