SLUIT MENU

Werkgevers én werknemers moeten kracht van compliment beter benutten

Een derde van de werknemers vindt dat leidinggevenden te weinig complimenten geven. En dat terwijl juist vanwege de coronacrisis daar wel behoefte aan is. Van de ondervraagden zegt 40% die waardering juist nu meer nodig te hebben.
Complimentendag 2021
Dat blijkt uit het panelonderzoek ‘Hoe vaak doe jij het op je werk?’ dat Tempo-Team in aanloop naar de Nationale Complimentendag (1 maart) publiceert.

Te weinig complimenten
Werknemers ervaren meer werkplezier (72%) en doen meer hun best (61%) na het ontvangen van een compliment. Toch vindt 32% van de werknemers dat leidinggevenden te weinig complimenten geven. Op de vraag waarom mensen denken dat ze te weinig complimenten ontvangen, antwoordt ruim een kwart van de medewerkers dat er een te kritische cultuur heerst in het bedrijf of team.

Simpel en snel
Werner Klaassen, algemeen directeur van Tempo-Team: “We onderschatten dit blijkbaar met z’n allen. Het heeft een enorme impact op iemands welzijn en functioneren. Een compliment geven is eigenlijk heel simpel, kost weinig tijd en vergt geen grote investering. Het doet iets met jou én de ander. Dit onderzoek laat zien dat er veel behoefte aan is, maar dat er tegelijkertijd een drempel is om het te doen.”

Meer onderzoeksresultaten
Investeren in werkplezier loont. Tevreden werknemers zijn minder vaak ziek en blijven langer in dienst. Het bevordert bovendien de productiviteit en betrokkenheid van medewerkers. Het geven van complimenten draagt bij aan werkplezier. Vanuit die gedachte liet Tempo-onderzoek doen naar de behoefte van complimenten. Daaruit bleek dat:

  • collega’s een stuk complimenteuzer zijn dan leidinggevenden
  • 44% al langer dan een maand geen compliment heeft ontvangen
  • 59% een compliment geeft om de ander een goed gevoel te geven
  • 56% collega’s een persoonlijk compliment geeft, omdat zij geloven dat het de samenwerking verbetert
  • medewerkers een gevoel van trots (48%) en zelfvertrouwen (47%) krijgen na het ontvangen van een compliment van leidinggevenden
  • meer vrouwen (64%) dan mannen (54%) complimenten geven
  • juist de mannen (59%) meer dan vrouwen (52%) denken dat het de samenwerking verbetert

Werkplezier
Ook werd onderzocht hoe werknemers hun werkplezier op dit moment waarderen. Met een gemiddeld rapportcijfer van een 7.7 was dat bijna identiek aan het gemiddelde van 2020: 7.8. Een van de belangrijkste aspecten van werkplezier is volgens 52% het krijgen van waardering/erkenning voor het werk, waarbij complimenten een belangrijke rol spelen. Alleen ‘inhoud van het werk’ wordt als belangrijkere factor gezien (55%).

Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau MWM2 in opdracht van Tempo-Team. Het online onderzoek is uitgevoerd van 10 tot en met 15 februari 2021 onder 1.013 werkenden ouder dan 18 jaar en werkend als zzp’er, in loondienst, als uitzendkracht of gedetacheerd (bij bedrijf/organisatie met minimaal vijf medewerkers). Er is rekening gehouden met een representatieve verdeling op basis van leeftijd, geslacht en opleiding.

Bron: Tempo-Team, 25 februari 2021

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.