"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Flexbarometer derde kwartaal 2020

De Flexbarometer toont de aantallen vaste, flexibel en zelfstandig werkenden in ons land. De cijfers over het derde kwartaal 2020 zijn verwerkt in de interactieve grafieken.

Flexbarometer is een initiatief van TNO, ABU, FNV en CBS. De website geeft een gebruiksvriendelijke en overzichtelijke manier een helder beeld van het aantal werkenden in Nederland, verdeeld over de verschillende typen contracten, vast en flex, in 18 sectoren.

Op landelijk niveau worden zo de trends zichtbaar gemaakt in de ontwikkeling van flexwerk. Dat gebeurt voor alle sectoren en contractvormen. Flexbarometer, 3e kwartaal 2020

Trend in ontwikkeling type flexcontracten
Sinds 2018 zijn vrijwel alle typen flexcontracten in aantal gedaald. Het aantal oproepkrachten blijkt nauwelijks te dalen.

Trend in ontwikkeling van diverse typen contracten, Flexbarometer

Bron: Flexbarometer, 13 november 2020

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.