"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Zorginstellingen weigeren flexkrachten hun zorgbonus

NBBU en SoloPartners dringen er bij zorginstellingen op aan de zorgbonus voor uitzendkrachten en zzp’ers alsnog ter beschikking te stellen.
NBBU
Duizenden uitzendkrachten en zpp’ers in de zorg zijn in de coronatijd ingezet om de enorme drukte bij zorgaanbieders het hoofd te bieden. Ondanks toezeggingen van het Ministerie van VWS dat ook zij een bonus zouden ontvangen, dreigen velen van hen de coronabonus mis te lopen.

Meerdere zorgaanbieders weigeren het extraatje van het Ministerie van VWS aan te vragen voor deze flexkrachten. Belangenorganisaties NBBU en SoloPartners zijn verontwaardigd over deze gang van zaken en willen dat de zorginstellingen zich herbezinnen. Anders moet het kabinet ingrijpen. “Regel gewoon die bonus.”

Van meerdere kanten krijgen de NBBU en SoloPartners signalen dat zorginstellingen niet bereid zijn de zorgbonus aan te vragen voor flexibel personeel. De Nederlandse GGZ – de brancheorganisatie van ggz-instellingen in Nederland – heeft zelfs een richtlijn voor zijn leden geschreven waarin staat dat de zorgbonus niet aan uitzendpersoneel en zzp’ers in de zorg zal worden uitbetaald. Dit terwijl het kabinet de bonus expliciet ook voor deze zorgprofessionals heeft ingesteld.

De bonus van €1000,- moet voor 29 oktober 2020 zijn aangevraagd. Dat maakt het extra urgent dat nu actie wordt ondernomen. “Professionals in de zorg zijn de helden van deze tijd, of ze nu in vaste dienst werken of flexibel worden ingehuurd”, zegt Piet Meij, hoofd sociaaleconomische zaken van de NBBU. “Het kan toch niet waar zijn dat zorgaanbieders uitzendkrachten wel aan het bed van een coronapatiënt willen hebben, maar niet de kleine inspanning willen doen de zorgbonus voor hen aan te vragen.”

Het is opmerkelijk hoe de bonus, een blijk van waardering voor al diegenen in de zorg die in de coronacrisis een stap extra zetten, een splijtzwam is geworden tussen het Ministerie van VWS en werkgevers in de zorg. “Zorgorganisaties vragen de bonus ruimhartig aan voor hun vaste medewerkers, maar negeren de opdracht van het ministerie om dit ook voor hun flexkrachten te doen”, aldus Lex Tabak van zzp-brancheorganisatie SoloPartners. “Vanuit onze achterban krijgen wij honderden signalen van zzp’ers die geen medewerking krijgen bij het doen van een aanvraag. Terwijl deze zorgorganisaties op dit moment tijdens de tweede golf een dringend beroep doen op diezelfde flexkrachten. Dit valt niet uit te leggen.”

“Dat deze grote groep zorgprofessionals onder het mom van administratieve lasten terzijde geschoven wordt, is onacceptabel. Wij bieden aan om hen hiermee te helpen”, aldus Meij. “Het is van de zotte dat niemand zich bekommert om deze zorgprofessionals en dat intermediairs en een zzp-brancheorganisatie moeten aandringen op waardering voor deze groep. Van zorginstellingen mag je een andere houding verwachten, maar deze route blijkt niet te werken. Regel gewoon die bonus.”

Bron: NBBU, 22 oktober 2020

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.