"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Onderhandelingsresultaat CAO Philip Morris 2020-20217 juli 2020

CAO Philip Morris Holland

Download Onderhandelingsresultaat CAO Philip Morris 2020-2021
> Onderhandelingsresultaat CAO Philip Morris 2020-2021 (08-06-20)

Looptijd
De nieuwe CAO gaat in op 1 juli 2020 en eindigt op 30 juni 2021(12 maanden).

Loonsverhogingen
– 2,50% loonsverhoging per 1 juli 2020
– 0,50% loonsverhoging per 1 september 2020

Arbeidsvoorwaarden
– continueren van de afspraken over verrekening vakbondscontributie en de werkgeversbijdrage;
– tenslotte is afgesproken dat de gedifferentieerde wga-premie niet wordt verhaald op de werknemers.

Bron: CNV Vakmensen, 30 juni 2020

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.