SLUIT MENU

DPA ziet 2,5% omzetgroei in eerste kwartaal 2020

DPA logoDPA heeft de resultaten van het eerste kwartaal gepubliceerd.

De effecten van de coronacrisis worden daarin geleidelijk zichtbaar.

Hoofdpunten eerste kwartaal 2020
• Omzet: 37,6 miljoen euro (Q1 2019: 36,7 miljoen)
• Brutowinst: 11,7 miljoen euro (Q1 2019: 11,5 miljoen)
• Brutomarge: 31,2% van de omzet (Q1 2019: 31,4%)
• EBITDA: 6,0 miljoen euro (Q1 2019: 5,0 miljoen)
• EBITDA-marge: 16,0% (Q1 2019: 13,6%)
• Resultaat: 2,9 miljoen euro (Q1 2019: 2,0 miljoen)
• Eén werkdag meer dan in Q1 2019: impact 0,6 miljoen euro op de omzet en 0,5 miljoen op de brutowinst en EBITDA

Goede start van het kwartaal
Arnold van Mameren, CEO van DPA: “DPA heeft een compacte en efficiënte organisatiestructuur. Dit zien we terug in de sterke start van het eerste kwartaal van 2020. Zo is 2,5% omzetgroei gerealiseerd en 20% EBITDA-toename. De lockdownmaatregelen samenhangend met COVID-19 vanaf medio maart hadden gezien de korte periode in dit kwartaal een beperkte impact op de resultaten.

Activiteiten spreiden in samenhang
De diversiteit en de onderlinge samenhang van onze activiteiten zijn en blijven van groot belang, omdat wij gezamenlijk in staat blijven om de vraag van opdrachtgevers met ervaren professionals in te vullen. Ik ben trots op de inzet en vindingrijkheid van onze medewerkers om inzetbaar te blijven en aan hun vakinhoudelijke ontwikkeling te werken.”

Liquide middelen en steunmaatregelen
“We treffen doorlopend passende maatregelen waardoor onze professionals zo goed mogelijk kunnen doorwerken gedurende de intelligente lockdown en aan de veranderende behoeften bij onze klanten kunnen voldoen. Tevens zien we er dagelijks op toe dat uit de op dat moment bekende operationele kasstromen en de beschikbare kredietfaciliteit voldoende liquiditeiten voorhanden zijn om de operationele kosten te dekken en aan de financiële verplichtingen te voldoen. Omdat het effect van COVID-19 toeneemt, kijken we ook naar de steunmaatregelen van de overheid.”

Medewerkers
“De aanhoudende druk op de arbeidsmarkt zorgde in het eerste kwartaal van 2020 voor een relatief hoog verloop onder de medewerkers. DPA werkt met de beste professionals en die zijn zeer gewild bij opdrachtgevers en andere werkgevers. Op 31 maart 2020 waren 1.196 professionals (31 december 2019: 1.266) en 185 interne medewerkers (31 december 2019: 178) in dienst van DPA. Deze daling van het aantal professionals komt voort uit de voorziene afloop van een project dat het cluster Legal & Overheid een aantal jaren heeft mogen invullen. Op 31 maart 2020 had DPA op fulltime basis 190 zzp’ers onder contract (31 december 2019: 179).”

Vooruitzichten
“DPA bouwt met haar strategie voort aan een solide organisatie die dagelijks relevant is voor haar professionals en opdrachtgevers. In 2020 doet DPA er alles aan om de ingezette lijn vast te houden. Gezien de effecten van COVID-19 op de marktvraag verwacht DPA voor het gehele jaar 2020 een daling van het aantal medewerkers. Door de onzekerheden rondom het coronavirus is het niet mogelijk om een inschatting te doen van de impact op de toekomstige resultaten.”

Bron: DPA, 7 mei 2020

Lees ook
Nieuwe DPA-activiteit focust op FinTech

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.