"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

WRR presenteert rapport ‘Het betere werk’ op 15 januari

Presentatie van een nieuw rapport over werk aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Pakhuis De Zwijger op 15 januari 2020.

In het rapport ‘Het betere werk’ pleit de WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) voor het bevorderen van goed werk door de overheid en sociale partners.

Technologisering, flexibilisering en intensivering
Werk is goed voor het individu, de economie en de samenleving, maar dat is vooral als het werk goed is, aldus de WRR. In het rapport analyseert de WRR de kwaliteit van werk in ons land en kijkt daarbij naar de gevolgen van de technologisering, flexibilisering en intensivering van werk. De WRR doet negen aanbevelingen om goed werk voor iedereen die wil en kan werken te bevorderen.

Beleidsthema’s voor politieke partijen
In december heeft de WRR reeds een memo gepubliceerd over verschillende beleidsthema’s, waaronder Flexibiliteit en zekerheid.

De WRR noemt bij dit thema als beleidsagenda:
Goed werk voor iedereen die wil en kan werken moet een belangrijk doel worden voor beleid bij de sociale partners en in arbeidsorganisaties. Dat betekent dat naast de nadruk op de kwantiteit van werk meer aandacht nodig is voor de kwaliteit van werk.

Goed werk vraagt om een eigentijds stelsel van sociale zekerheid dat bescherming biedt aan alle categorieën werkenden. Het is van belang een stelsel van contract-neutrale basisverzekeringen en voorzieningen voor alle burgers te ontwikkelen (cursivering: red FN) dat past bij de nieuwe wereld van werk.

Goed werk veronderstelt dat werkenden in arbeidsorganisaties meer centraal komen te staan, zowel in de publieke als in de private sector. Het is van belang in te zetten op een gepaste autonomie en verbondenheid op de werkplek en daar ondersteunend en faciliterend beleid voor te ontwikkelen.

Goed werk moet ruimte bieden voor privéleven. Daarom is meer zeggenschap essentieel over arbeidstijden, kinderopvang, en langdurige, collectief betaalde verlofregelingen voor zorg.

Bekijk de memo via deze link.

Input voor politieke keuzes
De beschreven thema’s geven input op complexe vragen en beleidskeuzes waar de nieuwe regering na de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 voor komt te staan. Met dit memo wil de WRR de programmacommissies van de politieke partijen ondersteunen bij de formulering van een doordachte visie.

Bron: WRR

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.