SLUIT MENU

Grotere rol uitzendbranche bij loopbaankeuze flexwerkers

Grotere rol weggelegd voor uitzendbranche bij loopbaankeuzebegeleiding flexwerkers
Nederlanders die zichzelf willen (bij)scholen, kunnen straks een ‘ontwikkelbudget’ aanvragen van 1.000 tot 2.000 euro per jaar, zo maakte de overheid recentelijk bekend. Dat is prachtig nieuws, maar het betekent vooral voor uitzendbureaus dat ze de handen uit de mouwen moeten gaan steken. Er is namelijk meer nodig dan alleen budget om miljoenen Nederlanders de komende jaren om- en bij te scholen.
Studytube
Als je kijkt naar de opleidings- en arbeidsmarkt, dan zie je namelijk een groeiende mismatch tussen vraag en aanbod van arbeidskrachten. Nederland telt op dit moment 350.000 werklozen, terwijl er 250.000 openstaande vacatures zijn. De komende jaren wordt het gat ook niet minder groot. Naar schatting gaan wereldwijd 75 miljoen banen verdwijnen door robotisering en automatisering. Daarnaast ontstaan er juist 133 miljoen banen in beroepen die vragen om 21-eeuwse vaardigheden.

Meer opleidingsbudget om de omscholing van medewerkers mogelijk te maken is dus welkom. Toch is dat niet alles, want op dit moment blijft naar schatting de helft van al het opleidingsbudget bij bedrijven op de plank liggen. De overheid stelt met het nieuwe ontwikkelbudget in totaal ruim 200 miljoen beschikbaar voor beroepsopleidingen. Dat is toe te juichen, maar we moeten ons vooral afvragen hoe dat geld terechtkomt bij de doelgroep: de praktisch opgeleide werknemers.

Duurzame inzetbaarheid
Volgens het kabinet is het vooral voor flexwerkers, werklozen en mensen die actief zijn in een ‘krimpberoep’ (denk aan magazijnmedewerkers en administratief medewerkers) belangrijk om zich te blijven ontwikkelen om zo duurzaam inzetbaar te blijven. Deze kwetsbare doelgroep is genoodzaakt zich te ontwikkelen, maar kan vaak niet overzien waar hun kansen en mogelijkheden liggen als het gaat om hun huidige of eventuele toekomstige functie. Laat staan dat ze daarin de juiste keuzes kunnen maken.

Hier zien we bij uitstek kans voor de uitzendbranche om actief studieadvies en loopbaankeuzebegeleiding te bieden. Omdat zij in contact staan met de doelgroep die het meest in bedreiging staat, kennen zij de markt en weten ze wat de vraag is die bij werkgevers speelt. Daarnaast kennen ze de ontwikkeling van de vacatures als geen ander. In potentie kunnen zij 1,5 miljoen mensen helpen om langere tijd relevant te blijven op de arbeidsmarkt. Dat is niet alleen goed voor de BV uitzenders, maar ook voor de BV Nederland.

De uitzender als opleidingsintermediair
Een uitzendorganisatie die al fungeert als intermediair tussen opleiders en flexwerkers, is Manpower.

Manpower biedt – in samenwerking met Studytube – een leerplatform dat toegang geeft tot meer dan 25.000 verschillende leerinterventies; variërend van online trainingen en korte video’s tot klassikale trainingen bij één van de 1.000 aangesloten opleiders.

In dat platform heeft Manpower leerlijnen ingericht, met als doel om studieadvies en loopkeuzebegeleiding te bieden. Flexmedewerkers krijgen zo inzicht in de mogelijke functies waarnaar zij kunnen doorgroeien én welke opleiding ze daar eventueel voor moeten volgen.

Om de arbeidsmarktmobiliteit nog verder te stimuleren, begeleiden de consultants van Manpower de flexmedewerkers om duurzaam inzetbaar te blijven en organiseren via het platform klassikale trainingen als aanvulling op het online leeraanbod.

Goed voorbeeld doet volgen?
Dat er meer budget komt voor bij- en omscholing, dat is prachtig. Maar wat nog belangrijker is: loopbaankeuzebegeleiding is een kans voor uitzendorganisaties om extra meerwaarde aan flexwerkers te bieden. Laten we dus vooral de kennis die er al is binnen de uitzendmarkt is gebruiken om hier met zijn allen de schouders onder te zetten.

Bron: Studytube

Zie ook
Persoonlijk ontwikkelbudget voor iedereen
Moeilijk vervulbare vacatures. Onbegonnen werk?

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.