"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

ABU week 13-16: uren en omzet uitzendbranche opnieuw gedaald

De ABU heeft de marktontwikkelingen gepubliceerd over periode 4 2019 (week 13 – 16). 

De omzet en uren in de uitzendbranche zijn opnieuw gedaald.
Uren omzetbranche gedaald in periode 4, 2019, bron ABU
In deze periode daalde het aantal uren met 6% en de omzet daalde met 3% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Omdat deze periode één werkbare dag meer telde dan dezelfde periode vorig jaar, is er een correctie toegepast.

De ontwikkelingen per sector zijn als volgt:

  • Administratieve sector: Het aantal uren daalde met 7% en de omzet daalde met 3% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
  • Industriële sector: Het aantal uren daalde met 6% en de omzet daalde met 2% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
  • Technische sector: Het aantal uren daalde met 7% en de omzet daalde met 3% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Omzet uitzendbranche gedaald in periode 4, 2019, bron ABU

De ABU marktmonitor concentreert zich op uitzendcijfers, zoals aangeleverd door een representatief aantal leden van de ABU.

Hoe is de ontwikkeling in korte en langdurende contracten?
De cijfers laten in periode 4 2019 in vergelijking met dezelfde periode in 2018 in het algemeen een daling zien in uren zowel voor de kortdurende contracten (fase A) als voor de langdurende contracten (fase B/C).

We zien op dit moment eenzelfde daling in zowel fase A als in fase B/C. In de afgelopen perioden was de daling qua uren in fase A wat sterker dan in fase B/C, meldt de ABU. De omzet daalde voor zowel voor fase A contracten als voor B/C contracten in vergelijking met dezelfde periode in 2018.

Administratieve sector
In de administratieve sector daalde het aantal uitzenduren voor fase A contracten. Ook onder B/C contracten is er sprake van een daling ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, maar deze afname is sterker dan wij zien onder A contracten.

Industriële sector
De sector industrie kent een afname van het aantal uitzenduren, zowel voor fase A contracten als fase B/C contracten. De afname is echter wel sterker in fase A dan in fase B/C.

Technische sector
Voor de sector techniek geldt ten opzichte van dezelfde periode in 2018 opnieuw een daling in het aantal uren in fase A en in fase B/C. Ook hier is de daling sterker onder fase A contracten dan onder fase B/C contracten.

Bron: ABU, 14 mei 2019

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.