"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Onderhandelingsresultaat CAO Onderwijsadviesbureaus 2019-20207 maart 2019

CAO-naam
CAO Onderwijsadviesbureaus
CAO GAO

Download Onderhandelaarsakkoord CAO Onderwijsadviesbureaus 2019-2020
> Onderhandelaarsakkoord CAO Onderwijsadviesbureaus 2019-2020 (25-02-19)

Looptijd
De looptijd van de CAO is van 1 januari 2019 tot en met 31 januari 2020.

Loonmutaties
– 2,00% loonsverhoging per 1 januari 2019
– 1,50% loonsverhoging per 1 augustus 2019

Arbeidsvoorwaarden
– 60+- regeling, waarbij werknemers vanaf 60 jaar 5 jaar gedeeltelijk onbetaald verlof kunnen nemen, tenzij er sprake is van dermate zwaarwegende omstandigheden dat instemming met het verzoek in redelijkheid niet van werkgever verlangd kan worden.
– Collectieve ArbeidsOngeschiktheidsVerzekering (voorheen: IPAP-verzekering). Afgesproken is dat werkgevers voor alle werknemers een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten bij Loyalis. Werkgevers nemen de premie voor hun rekening.
– Gedurende de looptijd van de cao GAO wordt het functiereferentiegebouw en de daarin vermelde referentiefuncties bekeken.

Bron: CNVO, 1 maart 2019

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.