"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

LINKIT Consortium wint aanbesteding COA, IND en DT&V

LINKIT Consortium is geselecteerd als leverancier van flexibele IT inhuur door de Vreemdelingenketen; dit is het Centraal Orgaan opvang Asielzoelers (COA), de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) en de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V).

De raamovereenkomst start op 1 april en heeft een looptijd van vier jaar. De totale geraamde opdrachtwaarde betreft 128 miljoen euro, oftewel 300 FTE per jaar.

De samenwerking
Het samenwerkingsverband bestaat uit een aantal specialistische bedrijven. DiVetro is specialist in informatieanalyse, sourcing- en regievraagstukken en projectmanagement. Bartosz is specialist op het gebied van testen en kwaliteit in agile context. LINKIT is hoofdaannemer en specialist in systeem- en applicatieontwikkeling, integratie en beheer. Verder bestaat het consortium uit Motion10 als specialist Microsoft BI/BA vraagstukken en in portaal- en integratietechnologie (BizTalk/SharePoint) en IN2IT als coöperatie van bedrijven die medewerkers met autisme een kans biedt op de IT-arbeidsmarkt.

COA, IND en DT&V hebben in totaal acht bedrijven geselecteerd die komende vier jaar de flexibele IT inhuur verzorgen. Het gaat, naast het LINKIT consortium om IT Staffing, Steven Stars, Caesar Groep, iSense Consulting, SQL Integrator, CimSolutions en ItaQ.

Bron: LINKIT persbericht, februari 2019

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.