"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

OESO: betere banen en gelijke kansen nodig

Volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling heeft de arbeidsmarkt een nieuwe strategie nodig. De overheid moet medewerkers en bedrijven meer helpen om zich aan te passen aan de snel veranderende arbeidsmarkt en inclusieve groei stimuleren.

Dit blijkt uit het rapport Good Jobs for All in a Changing World of Work, dat de OESO heeft uitgebracht.

Lusten en lasten eerlijk verdelen
Het rapport laat zien dat landen die kwantiteit, kwaliteit en inclusiviteit van banen bevorderen (zoals bijvoorbeeld Denemarken, IJsland, Noorwegen en Zweden) betere resultaten bereiken dan landen die zich vooral op flexibiliteit richten. Volgens de OESO zijn flexibiliteit en aanpassingsvermogen essentieel om banen van hoge kwaliteit te scheppen in een steeds dynamischer omgeving, maar moeten de lusten en lasten eerlijk worden verdeeld tussen bedrijven en medewerkers.

Inclusiviteit bevorderen
“Landen moeten hun inspanningen verhogen om beleid en instellingen aan te passen aan de uitdagingen van de snel veranderende arbeidsmarkt,” stelt Angel Gurría, secretaris-generaal van de OESO. In de jaren negentig pleitte de OESO voor flexibiliteit, in de jaren 2000 voor een gemengd beleid, en nu roept de organisatie op tot een strategie van betere banen in een meer inclusieve en toekomstbestendige arbeidsmarkt. Via opleidingen en loon- en belastingmaatregelen moet werk beter betaald worden, en moeten medewerkers in plaats van werk worden beschermd.

Misbruik kluseconomie tegengaan
Het rapport benadrukt de groeiende kluseconomie. De overheid moet deze nieuwe ontwikkelingen begeleiden en tegelijkertijd misbruik tegengaan. Iedereen moet kunnen rekenen op sociale zekerheid en arbeidsmarktregelingen, onafhankelijk van het soort arbeidscontract. Verder moet er meer gewerkt worden aan gelijke kansen en de balans tussen werk en privé.

Nederland
Wat de Nederlandse situatie betreft valt het grote inkomensverschil tussen mannen en vrouwen op. Vrouwen verdienen gemiddeld 46% minder dan mannen, maar dit cijfer wordt sterk beïnvloed door het feit dat vrouwen vaker in deeltijd werken.

Nederland scoort bovengemiddeld op de kwaliteit en kwantiteit van banen, onder andere vanwege ons goede werkloosheidsvangnet. Wel is de armoede de laatste jaren toegenomen.

Bron: OESO, 4 december 2018

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.