SLUIT MENU

Nederland in 2030 koploper flexibel werken in Europa

Nederland in 2030 koploper op het gebied van flexibel werken in Europa

• In 2030 bijna een op de acht banen in Nederland gerelateerd aan flexibel werken, na de VS het hoogste percentage wereldwijd
• Nederland koploper in Europa op het gebied van procentuele bijdrage flexibel werken aan bruto toegevoegde waarde van de economie
• Flexibel werken zorgt voor 35% minder reistijd voor werknemer

Maar liefst 12,3% van de banen zal worden ingevuld door middel van het flexibel inzetten van de werktijd of -plek, een toename van maar liefst 64% ten opzichte van 2017. Daarmee streeft Nederland landen als Polen en de UK voorbij die nu nog flexibeler werken dan Nederland. Wereldwijd prijkt alleen de VS hoger op dit lijstje (13,4%). Dat blijkt uit onderzoek uitgevoerd door onafhankelijke economen in zestien landen* in opdracht van Regus.

Development Economics, dat het onderzoek in juli 2018 heeft uitgevoerd, concludeert dat in 2030 wereldwijd 8%-13% van de banen wordt ingevuld middels flexibel werken. Het hoge percentage in Nederland wordt mede ingegeven door het relatief hoge aantal banen in onze kenniseconomie. Consultants, ICT-professionals en communicatiespecialisten kunnen makkelijker flexibel werken en krijgen hier ook meer de ruimte voor van hun werkgever. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Duitsland, waar flexibel werken in 2030 slechts 9,6% van de totaal beschikbare banen betreft door een relatief hoog aandeel van de productiesector.

Groei bruto toegevoegde waarde flexibel werken tot 2030 grootst in Nederland
De groei van het flexibele werken heeft eveneens grote gevolgen voor de bruto toegevoegde waarde in ons land. Het directe gevolg van flexibel werken zal in iets minder dan vijftien jaar met 85% toenemen tot een bedrag van bijna 158 miljard dollar en laat daarmee de grootste groei zien in Europa. In 2017 was het directe effect van flexibel werken in Nederland op de bruto toegevoegde waarde nog zo’n 85 miljard dollar, wat gelijk staat aan 10.3% van de bruto toegevoegde waarde. Wereldwijd laat China met 154% de grootste toename zien gevolgd door India (116%) en de VS (96%).

Toename flexibel werken heeft positieve impact op tevredenheid werknemer
Het onderzoek laat zien dat mensen die flexibel werken tevredener zijn met hun werk. Werknemers die flexibel werken zijn twee keer zo tevreden met hun werk als werknemers in dezelfde branche die in een traditionele werkomgeving werken. Hun fysieke en mentale gesteldheid verbetert en ze zijn productiever. Verschillende studies laten zien dat de gemiddelde productiviteit van een werknemer toeneemt met 13%-16%, zo concludeert Development Economics. Daarnaast neemt het woon- werkverkeer zeer sterk af. Alleen al in Nederland is de verwachting dat in 2030 een besparing van meer dan 30 miljoen uur per jaar kan worden gemaakt. Dit komt neer op een besparing van 35% per week voor een flexibele werknemer.

Flexibel werken biedt meer mogelijkheden voor vrouwen en gehandicapten
Flexibel werken biedt ook betere mogelijkheden voor vrouwen en gehandicapten om deel te nemen aan het arbeidsproces. Flexibel werken biedt vrouwen mogelijkheden tot een betere werk-privébalans. Gehandicapten kunnen door de technologische ontwikkelingen meer vanuit huis werken. De verwachting in Nederland is dat in 2030 door flexibel werken meer dan de helft (51%) van alle gecreëerde banen ingevuld zal worden door vrouwen. Dit staat gelijk aan bijna 200.000 banen.

Bron: Regus, 17 oktober 2018

*In deze studie van Regus wordt de socio-economische impact van flexibel werken onderzocht in zestien landen: Australië, Canada, China, Duitsland, Frankrijk, Hongkong, India, Japan, Nederland, Nieuw-Zeeland, Oostenrijk, Polen, Singapore, Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Zwitserland.

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.