"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

AVV CAO Groothandel Bloembollen 2018-202118 oktober 2018

AVV CAO Groothandel Bloembollen 2018-2021

Download: AVV CAO Groothandel Bloembollen 2018-2021 (16-10-18)

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Groothandel in Bloembollen.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 18 oktober 2018, nr. 52444, onder UAWnr. Nr. 12014.

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.