SLUIT MENU

ABU week 29-32: omzetgroei 6%

Uren en omzet in de uitzendbranche in periode 8 2018 (week 29 – 32)

De ABU heeft de marktontwikkelingen in de uitzendbranche gepubliceerd.

Het aantal uren nam toe met 2% en de omzet steeg met 6% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Omdat deze periode evenveel werkbare dagen telde als in dezelfde periode vorig jaar, is er geen correctie toegepast.

ABU, ontwikkeling omzet uitzenden, periode 8 2018

De ontwikkelingen per sector zijn als volgt:

  • Administratieve sector
    Het aantal uren bleef gelijk en de omzet steeg met 3% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
  • Industriële sector
    Een stijging van 3% in uren en een stijging van 8% in omzet ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
  • Technische sector
    Het aantal uren steeg met 1% en de omzet is gestegen met 5% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

De ABU marktmonitor concentreert zich op uitzendcijfers, zoals aangeleverd door een representatief aantal leden van de ABU.

De cijfers laten in periode 8 2018 over het algemeen in vergelijking met dezelfde periode in 2017 meer groei zien in langdurige contracten (fase B/C) dan in kortdurende contracten (fase A).

Hoe is de trend in de duur van de contracten?
In de administratieve sector daalt het aantal uitzenduren voor fase A contracten licht en voor fase B/C is er sprake van een kleine groei ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

De sector techniek kent een afname van het aantal uitzenduren gemeten in fase A contracten en juist een soortgelijke toename van de groei in fase B/C contracten.

Voor de sector industrie geldt ten opzichte van dezelfde periode in 2017 daling in het aantal uren in fase A en een groei in fase B/C.

Bron: ABU, 4 september 2018

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.