"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

OESO vraagt Nederland om flexwerk te hervormen

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling roept Nederland op om de regels voor flexwerk te veranderen.

De overlegorganisatie voor rijke landen schrijft dit in het laatste tweejaarlijkse rapport.

Meer zelfstandigen
Volgens de OESO worden arbeidsovereenkomsten steeds flexibeler, met steeds minder bescherming. Tegelijkertijd is het aandeel van niet-standaard contractvormen, waaronder zelfstandigen, snel gestegen.

Verzekering
Een toenemend aantal werkenden is niet meer verzekerd voor ziekte en arbeidsongeschiktheid, terwijl fiscale prikkels de overstap naar zelfstandig werk stimuleren. Dat omvat nu 17% van de totale werkgelegenheid.

Zelfstandigenaftrek
Het rapport stelt meerdere hervormingsmaatregelen voor, om zelfstandigen moeten op een meer ‘inclusieve manier’ te ondersteunen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de uitfasering van de zelfstandigenaftrek en de invoering van een basisverzekering tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid voor werkenden, ongeacht het soort contract.

Bron: OESO, 2 juli 2018

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.