SLUIT MENU

UWV Jaarverslag 2017

Door de groei van de Nederlandse economie verliezen minder mensen hun baan en vinden meer mensen weer werk.

Bij 219.000 mensen eindigde in 2017 de WW-uitkering wegens werkhervatting. Het aantal nieuwe WW-uitkeringen daalde vorig jaar met 21% aanzienlijk ten opzichte van 2016. Meer mensen met een arbeidshandicap werden aan het werk geholpen, 13.000 waaronder 8.400 Wajongers. In totaal gaf UWV € 20,1 miljard uit aan uitkeringen als WW, WIA, WAO en ZW, zo blijkt uit het Jaarverslag 2017. Lees meer

Twitteruur
UWV-voorzitter Fred Paling heeft via Twitter, #UWVjaarverslag17, vragen van belangstellenden beantwoord over het jaarverslag.

Bron: UWV persbericht, 11 april 2018 en Jaarverslag 2017

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.