SLUIT MENU

Wijziging AVV VVT 20182 maart 2018

AVV CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg 2018 (CAO VVT)

Download: AVV CAO VVT 2018 (28-02-18)

Besluit: wijziging algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg 2018.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 2 maart 2018, nr. 6955, onder UAWnr. nr. 11940.

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.