SLUIT MENU

AVV CAO Tankstations en Wasbedrijven 2018-201930 maart 2018

AVV CAO Tankstations en Wasbedrijven 2018-2019

Download: > AVV CAO Tankstations en Wasbedrijven 2018-2019 (28-03-18)

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Tankstations en Wasbedrijven.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 30 maart 2018, nr. 12732, onder UAW nr. 11945.

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.