"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

AVV CAO Bakkersbedrijf 2018-201928 februari 2018

AVV CAO Bakkersbedrijf 2018-2019

Download: AVV CAO Bakkers 2018-2019 (23-02-18)

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Bakkersbedrijf.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 27 februari 2018, nr. 2477, onder UAW nr. 11939.

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.