"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

HeadFirst verwerft nieuwe opdrachten

HeadFirst verwerft nieuwe opdrachten

Kennisbemiddelaar HeadFirst, onderdeel van HeadFirst Source Group, kondigt een serie raamovereenkomsten met nieuwe opdrachtgevers aan. HeadFirst Source Group verwacht dat de gegunde aanbestedingen en gewonnen tendertrajecten jaarlijks een extra omzet opleveren van ongeveer 10 miljoen euro*. Het gaat onder andere om Stichting Inlichtingenbureau en innogy SE (moederbedrijf Essent). De raamovereenkomsten zijn per direct van kracht.

HeadFirst gaat de organisaties begeleiden naar een centraal georganiseerd efficiënt inhuurproces van externe professionals. HeadFirst verzorgt daarbij de werving en selectie voor projecten en interim opdrachten, evenals de screening, contractering en facturatie.

Inhuurpartner
In 2017 wist HeadFirst al succesvol grote aanbestedingen binnen te halen bij onder meer UWV, het Ministerie van Economische Zaken, de Belastingdienst en de Ministeries van VWS en SZW.”

*gemeten naar bruto-facturatiewaarde

Bron: HeadFirst, 9 januari 2018

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.