"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

DPA Group Q3 2017 omzetgroei 12,5%

DPA Group N.V.: hogere omzet en meer winst in Q3 2017

Hoofdpunten derde kwartaal 2017:
• Omzetstijging van 12,5% tot 34,2 miljoen euro (Q3 2016: 30,4 miljoen)
• Brutowinststijging van 14,3% tot 9,6 miljoen euro (28,1% van de omzet (2016: 27,7%))
• EBITDA neemt toe met 7,7% tot 2,8 miljoen euro (Q3 2016: 2,6 miljoen)
• Nettowinst van 1,4 miljoen euro (Q3 2016: 1,1 miljoen)

DPA Q3 2017, kerncijfers

DPA persbericht:

Autonome groei en groei door overnames
Eric Winter, CEO van DPA: “DPA heeft in het derde kwartaal van 2017 solide resultaten behaald. De omzet is met 12,5% gegroeid en de EBITDA met 7,7% toegenomen. Deze groei is voor ruim de helft autonoom en voor het overige deel te danken aan de succesvolle overname van Your Professionals. Naar verwachting zullen ook nieuwe business units zoals DPA Privacy, DPA Supply Chain Management en DPA Supply Chain Systems binnenkort positief bijdragen aan het resultaat. Ontwikkeling en groei is en blijft belangrijk voor ons.`We willen onze opdrachtgevers optimaal kunnen ondersteunen in hun behoefte om te innoveren en om veranderingen het hoofd te bieden op basis van de juiste kennis en kunde.”

“Door de stijgende vraag naar gekwalificeerde mensen is in meerdere domeinen van de arbeidsmarkt schaarste voelbaar. Door continu te investeren in vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling van onze professionals, spreken wij het juiste talent aan. Tevens investeren we in relevante ontwikkelingen qua nieuwe niches en nieuwe beroepen waardoor we onze opdrachtgevers nog beter kunnen helpen op het gebied van digitalisering en het omarmen van nieuwe technologieën.

Resultaten in het derde kwartaal van 2017
De omzet van DPA is in het derde kwartaal van 2017 gestegen tot 34,2 miljoen euro (Q3 2016: 30,4 miljoen). De omzetstijging van 12,5% ten opzichte van dezelfde periode in 2016 is voor ongeveer de helft gerealiseerd door autonome groei en voor het overige deel door de overname van Your Professionals. De brutowinst voor bijzondere en eenmalige baten en lasten bedraagt 9,6 miljoen euro (Q3 2016: 8,4 miljoen). De brutomarge voor bijzondere en eenmalige baten en lasten is gestegen naar 28,1% (Q3 2016: 27,7%).

Per 30 september 2017 waren 1.507 fte directe en indirecte medewerkers in loondienst bij DPA (30 september 2016: 1.250 fte). De door eigen professionals gerealiseerde omzet is in het derde kwartaal van 2017 autonoom gestegen met 13,2% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Zelfstandige professionals hebben 11% van de gerealiseerde uren ingevuld (Q3 2016: 15%). Dit is in lijn met het – mede door de invoering van de Wet DBA ingegeven – beleid van DPA om te investeren in professionals in loondienst.

De operationele kosten stegen met 18,0% naar 6,9 miljoen euro. Deze toename is deels het gevolg van de consolidatie van acquisities en deels van investeringen in nieuwe activiteiten, business development en optimalisatie van de backoffice. De EBITDA (resultaat voor aftrek van rente, belasting, afschrijving, amortisatie en bijzondere/eenmalige lasten) bedraagt 2,8 miljoen euro (Q3 2016: 2,6 miljoen). De nettowinst bedraagt 1,4 miljoen euro (Q3 2016: 1,1 miljoen).

Nieuwe activiteiten
DPA streeft naar winstgevende autonome groei door versterking en uitbreiding van haar bestaande activiteiten. Zij speelt in en anticipeert op marktontwikkelingen die mede worden ingegeven door digitalisering, nieuwe technologieën en veranderende wet- en regelgeving.
In dit kader zijn dit jaar nieuwe activiteiten opgestart vanuit het vakgebied ‘Supply Chain & Procurement’. De uitbreiding van dit vakgebied is in het derde kwartaal voortgezet door een focus te leggen op de inzet van Supply Chain-professionals in het zuiden van het land. Zo is ook DPA Privacy opgezet om een antwoord te bieden op de groeiende vraag naar privacyspecialisten als gevolg van de nieuwe Europese privacyregels.

Business development
Om als aantrekkelijke werkgever haar professionals te blijven binden en te kunnen voldoen aan de marktvraag, blijft DPA investeren in het ontwikkelen van onderscheidende kennis en kunde en in nieuwe activiteiten via DPA Greenhouse.
DPA heeft in het derde kwartaal verder geïnvesteerd in business development. Dit betreft met name kansrijke initiatieven in nieuwe markten en start-ups en scale-ups die aansluiten bij de business van DPA. Dit kwartaal bedroegen deze investeringen 0,3 miljoen euro (Q3 2016: 0,3 miljoen euro). Cumulatief bedroegen deze investeringen in 2017 1,4 miljoen euro (YTD 2016: 0,6 miljoen euro). Deze investeringen in business development zijn geheel ten laste van het resultaat gebracht.

Vooruitzichten 2017
DPA streeft naar winstgevende autonome groei door versterking en uitbreiding van haar bestaande activiteiten. De investeringen in groei van professionals in loondienst en intern personeel hebben geresulteerd in verbeterde omzet en EBITDA in Q3 2017. Dit geeft aanleiding tot een positief vooruitzicht voor het vierde kwartaal.

Bron: DPA persbericht, 6 november 2017

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.