SLUIT MENU

Onderhandelingsresultaat CAO VCK Logistics 2017-201825 juli 2017

CAO-naam
CAO VCK Logistics Airfreight

Onderhandelingsresultaat CAO VCK Logistics 2017-2018
> niet beschikbaar

Looptijd
De nieuwe cao heeft een looptijd van anderhalf jaar, te weten van 1 juli 2017 tot en met 31 december 2018.

Loonmutaties
– 0,75% loonsverhoging per 1 juli 2017
– 0,5% loonsverhoging per 1 januari 2018
– 0,5% loonsverhoging per 1 juli 2018

Arbeidsvoorwaarden
– Onderzoek werkdruk. Partijen zullen in het najaar van 2017 middels een online enquête een werktevredenheidsonderzoek uitzetten onder de medewerkers. In het voorjaar van 2018 zal dit onderzoek herhaald worden. Op basis van de resultaten zullen partijen in nader overleg treden.
– Tekst cao. Partijen zullen gedurende de looptijd de teksten van de cao redigeren. Insteek hierbij is de teksten te actualiseren en toegankelijker te maken.
– 3e WW jaar. Met betrekking tot de reparatie van de duur en opbouw van de WW volgen partijen de afspraak in het Sociaal Akkoord van 2013. Zodra over de uitvoering hiervan duidelijkheid bestaat zullen partijen nadere afspraken maken.
– Overige afspraken. Reeds bestaande afspraken in de cao worden gecontinueerd.

Bron: CNV Vakmensen, 17 juli 2017

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.