"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Onderhandelaarsresultaat Integratie CAO SWK in CAO FSL 2017-20187 juni 2017

Download Onderhandelaarsresultaat Integratie CAO SWK in CAO FSL 2017-2018
> Onderhandelaarsresultaat Integratie CAO SWK in CAO FSL 2017-2018

Looptijd
De cao loopt van 1 juli 2017 t/m 30 juni 2018.

Loonmutaties
– 0,89% loonsverhoging per 1 augustus 2017. Collectief gegeven loonsverhogingen vanaf 1 januari 2016 kunnen in mindering worden gebracht op deze verhoging.
– Per 1 januari 2018 ontvangen medewerkers een loonsverhoging ter hoogte van het percentage waarmee de wettelijke minimumlonen stijgen, met een minimum van 0,4%. Medewerkers die meer verdienen dan het maximum van hun schaal krijgen alleen een verhoging over het deel van hun salaris tot aan dit maximum.

Arbeidsvoorwaarden
– De zondagstoeslag zal per 1 juli 2017 50% bedragen.
– Per 1 juli 2017 vervalt de toeslag voor het werken op koopavonden.
– De werknemer die in een hogere functie vervangt, heeft gedurende de tijd van vervanging recht op een toeslag van 15% van het bedrag bij nul functiejaren in de schaal waarin de te vervangen functie is ingedeeld.
– De overwerkregeling uit de SWK-cao blijft van kracht.

Bron: CNV Vakmensen, 2 juni 2017

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.