"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

AVV Groothandel Bloembollen 2016-20184 november 2016

AVV Groothandel Bloembollen 2016-2018

Download: AVV CAO Groothandel Bloembollen 2016-2018

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Groothandel in Bloembollen.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 4 november 2016, nr. 48943, onder UAWnr. Nr. 11815.

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.