SLUIT MENU

AVV CAO Hoveniersbedrijf 2016-201828 oktober 2016

AVV CAO Hoveniersbedrijf 2016-2018

Download: AVV CAO Hoveniersbedrijf 2016-2018

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Hoveniersbedrijf.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 28 oktober 2016, nr. 48926, onder UAW nr. 11813.

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.