SLUIT MENU

Keus modelovereenkomsten freelance journalisten

Er zijn nu twee modelovereenkomsten voor freelance journalisten die zijn goedgekeurd door de Belastingdienst.

Het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) en de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) beschikken over een goedgekeurde modelovereenkomst voor freelancers.

Welke kun je het beste kiezen als je zzp’er bent? Zzp-expert Pierre Spaninks vergeleek de twee modelovereenkomsten.

Lees meer

Bron: De Nieuwe Reporter, 13 september 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.