"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Akkoord CAO Agteberg 2016-201923 juni 2016

Naam
Akkoord CAO Agteberg 2016-2019

Download Akkoord CAO Agteberg 2016-2019
> Akkoord CAO Agteberg 2016-2019

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 3 jaar van 1 maart 2016 t/m 28 februari 2019.

Loonmutaties
– 1,75% loonsverhoging per 1 maart 2016;
– 1,50% loonsverhoging per 1 maart 2017;
– 1,25% loonsverhoging per 1 maart 2018.

– De netto-uurvergoedingen zullen per 1 maart 2016 aangepast worden met € 0,50 per uur en in de volgende jaren meeliften met de salarisaanpassingen, rekening houdend met het netto-bruto traject.
– Alle overige vergoedingen groeien vanaf 1 maart 2016 mee met de salarisverhogingen.
– De jeugdlonen worden met 5% verhoogd. Jongeren zitten maximaal 1 jaar in een jeugdschaal en stromen vervolgens door.

Arbeidsvoorwaarden
– In overleg met de OR is afgesproken dat Agterberg per jaar 11 ATV-dagen mag inroosteren. De overige dagen mag de werknemer zelf in plannen.
– De komende drie jaar zullen Agterberg en de bonden initiatie ven ontplooien om tot een functiegebouw te komen met daaraan gekoppeld een beloningsstructuur.

Bron: CNV Vakmensen, 8 juni 2016

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.