SLUIT MENU

AVV CAO Ambulancezorg 2016-201811 april 2016

AVV CAO Ambulancezorg 2016-2018

Download: AVV CAO Ambulancezorg 2016-2018

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Ambulancezorg.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 11 april 2016, nr. 12985, onder UAWnr. nr. 11750.

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.